Bahçeşehir Üniversitesi

Yüksek Lisans & Doktora

İstanbul'un kalbinde, Beşiktaş'ta, bir dünya üniversitesi olan Bahçeşehir Üniversitesi'nde, alanlarında uzman, ülkemizin ve dünyanın sorunlarını yakından tanıyan akademik kadrosu ve farklı sektörlerde çalışan mezunları ile bütünleşmiş, iş dünyası ile iç içe bir ortam sizleri bekliyor.

pattern-lines

EĞİTİM BİLİMLERİ OKULU

logo
İngiliz Dili Eğitimi (EN)

Detaylı bilgi al
logo
İngiliz Dili Eğitimi (EN,D)

Detaylı bilgi al
logo
e-İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı bilgi al
logo
Eğitim Teknolojisi (EN)

Eğitim Teknolojileri yüksek lisans/doktora programı teknolojiyi eğitimde ve öğretimde en verimli ve en etkili bir şekilde entegre etmeyi amaçlarken bu alanda bilimsel yaklaşımla teknoloji entegrasyonu sağlayabilecek araştırmacılar ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Detaylı bilgi al
logo
Eğitim Teknolojisi (TR)

Eğitim Teknolojileri yüksek lisans/doktora programı teknolojiyi eğitimde ve öğretimde en verimli ve en etkili bir şekilde entegre etmeyi amaçlarken bu alanda bilimsel yaklaşımla teknoloji entegrasyonu sağlayabilecek araştırmacılar ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Detaylı bilgi al
logo
e-Öğretim Teknolojileri (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Eğitim Teknolojisi (EN,D)

Eğitim Teknolojileri yüksek lisans/doktora programı teknolojiyi eğitimde ve öğretimde en verimli ve en etkili bir şekilde entegre etmeyi amaçlarken bu alanda bilimsel yaklaşımla teknoloji entegrasyonu sağlayabilecek araştırmacılar ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Detaylı bilgi al
logo
Eğitim Teknolojisi (TR,D)

Eğitim Teknolojileri yüksek lisans/doktora programı teknolojiyi eğitimde ve öğretimde en verimli ve en etkili bir şekilde entegre etmeyi amaçlarken bu alanda bilimsel yaklaşımla teknoloji entegrasyonu sağlayabilecek araştırmacılar ve uygulayıcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır

Detaylı bilgi al
logo
Okul Öncesi Eğitimi (TR)

Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programımız eğitime eleştirel bir gözle bakabilen, okul öncesi eğitimde çağdaş ve yenilikçi uygulamalara hakim, araştırma becerilerine sahip uzman öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmiş bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Üstün Zekalı ve Ytnk Eğit. (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Bu programının temel amacı, eğitim liderliği alanında çalışanlar ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin liderlik ve yönetim kapasitelerini geliştirmektir.

Detaylı bilgi al
logo
Eğitsel Tasarı ve Değr. (TR)

Bu program bir eğitim sürecinin programının geliştirilmesi, programa uygun malzeme ve etkinliklerin tasarlanıp üretilmesi ve hem süreç boyunca hem de süreç sonunda programın değerlendirilmesi boyutlarında alan uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Eğitsel Tasarı ve Değr. (EN)

This program aims to train field experts in the dimensions of developing the program of an educational process, designing and producing materials and activities suitable for the program, and evaluating the program both during and at the end of the process.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

EKONOMİ VE FİNANS OKULU

logo
Capital Markets And Finance

Detaylı bilgi al
logo
Fintech EN

Detaylı bilgi al
logo
Fintech TR

Detaylı bilgi al
logo
Financial Economy

Detaylı bilgi al
logo
Bankacılık Ve Finans

Detaylı bilgi al
logo
Economy And Finance (DR)

Detaylı bilgi al
pattern-lines

GİRİŞİMCİLİK VE PAZARLAMA OKULU

logo
Girişimcilik Ve İnovasyon Yön.

.

Detaylı bilgi al
logo
Str. Paz. Ve Marka Yön.

Detaylı bilgi al
logo
Pazarlama (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Pazarlama (TR)

Detaylı bilgi al
logo
e-Pazarlama

Detaylı bilgi al
logo
Economy And Finance (DR)

Detaylı bilgi al
pattern-lines
logo
Kamu Hukuku

Detaylı bilgi al
logo
Kamu Hukuku (TR,D)

Detaylı bilgi al
logo
Bilişim Hukuku

Günümüzde neredeyse tüm sektörler siber uzayı etkin bir şekilde kullanmaktadır. Bu kadar geniş bir alan kullanılırken zaman zaman kötü amaçlı kişi ve uygulamalarla da karşılaşılmaktadır. Bu noktada Bilişim Hukuku, siber uzayda bulunan bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ve bu yolla insanlara zarar verilmesini önlemeyi amaçlayan bir hukuk alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Özel Hukuk

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı, konusunda uzman ve deneyimli öğretim üyelerinden oluşan akademik bir kadro ile özel hukuka ilişkin derinleşmeyi ve gelişmeyi sağlayan, ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmelerin takip edildiği, akademik donanıma ve yeterliliğe sahip hukukçular yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Özel Hukuk (DR)

Detaylı bilgi al
logo
Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku

Sermaye Piyasaları ve Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı, konusunda uzman ve tecrübeli akademisyenler ile, özellikle sermaye piyasaları ve halka açık şirketler ile ilgili regülasyonları ulusal ve uluslararası düzeydeki uygulama sorunları ile beraber öğretmeyi ve akademik donanıma ve yeterliliğe sahip hukukçular yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

İLETİŞİM OKULU

logo
Paz. İletişimi Ve Halkla İl.

Detaylı bilgi al
logo
Reklamcılık Ve Halkla İlişkiler (TR, D)

Reklam ve halkla ilişkiler doktora programı , İletişim proramı multi disipliner bir yaklaşımla reklam ve halkla ilişkiler disiplinlerine yönelik kavram , kuram ve araştırmaların,bilimsel yöntemlerin derinlemesine incelendiği ve bu alanlara ışık tutacak çalışmalar üreten bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Reklamcılık Ve Marka İl. Yön.

reklam ve marka iletişimi yüksek lisans programı pazarlama iletişimi ve iletişim çalışmalarını günümüz rekabet koşullarında kurumların markalarına yönelik iletişimlerinde etkili strajiler geliştirmek amacıyla uygulayacakları iletişim yöntemlerinden biri olan reklam alanının güncel konularını alanın kavram ve araştırmalarıyla inceleyen bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Sinema Ve Televizyon (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Sinema Ve Medya Araştırmaları (EN, D)

Detaylı bilgi al
logo
Dijital Medya Yönetimi (TR)

Dijital medya yönetimi yüksek lisans programı özel sektör, kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları gibi toplumun ve iş dünyasının farklı kesimlerindeki kurum ve kuruluşların stratejik iletişim yönetiminde dijital medya alanlarının kavram , kuram ve araştırmalarını uygulamaya yönelik bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Oyun Tasarımı (EN)

As a component of BAU gaming structure BUG Lab, Game Design is an interdisciplinary academic master program with a practical approach focusing on Game Design, Game Studies and Game Production

Detaylı bilgi al
logo
Oyun Tasarımı (TR)

BAU oyun yapılanması BUG Lab'in bir bir bileşeni olan Oyun Tasarımı, pratik bir yaklaşıma sahip, disiplinlerarası bir akademik program olarak Oyun Tasarımı, Oyun Çalışmaları ve Oyun Prodüksiyonu alanlarına odaklanmaktadır

Detaylı bilgi al
logo
Oyun Geliştirme Teknolojileri (EN)

As a component of BAU gaming structure BUG Lab, Game Development Technologies is a master program without a thesis, focusing on game production and onboarding the industry with an accelerator approach

Detaylı bilgi al
logo
Oyun Geliştirme Teknolojileri (TR)

BAU oyun yapılanması BUG Lab'in bir bir bileşeni olan Oyun Geliştirme Teknolojileri, oyun endüstrisi ile tanışmak ve işin mutfağına girmek için tasarlanmış prodüksiyon odaklı, hızlandırma kurgusuna sahip tezsiz bir master programıdır

Detaylı bilgi al
logo
İletişim Tasarımı (TR)

Detaylı bilgi al
pattern-lines

İŞLETME OKULU

logo
MBA (EN)

The distance MBA program at Bahçeşehir University, which is a non-thesis Master Program covering 3 academic terms, has been developed as a model for individuals who want to provide lifelong education and personal development without the limitation of space, with the courses given by scientists who are experts in their fields and shape the world with their new generation studies, enabling synchronous learning over the internet using different interaction tools.

Detaylı bilgi al
logo
E-MBA (TR)

Detaylı bilgi al
logo
E-MBA (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Yöneticiler İçin İşletme (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Yöneticiler İçin İşletme (TR)

Katılımcıları kurumların üst düzey yönetiminde görev alacak şekilde eğitmeyi amaçlayan “Yöneticiler İçin İşletme Yükseklisans Programı”; İngilizce olarak haftaiçi günlerinde BAU’ nun Göztepe Kampüsü’ nde gerçekleştirilen ve sonunda proje hazırlanarak tamamlanan bir eğitim programıdır.

Detaylı bilgi al
logo
İşletme (DR)

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesindeki uzaktan MBA programı farklı etkişim araçlarını kullanarak senkron olarak internet üzerinden öğrenmeyi sağlayan, konusunda uzman, yeni nesil çalışmaları ile dünyaya yön veren bilim insanları tarafından verilen dersler ile mekan sınırlaması olmadan yaşam boyu eğitim ve kişisel gelişim sağlamak isteyen bireylere bir model olarak geliştirilmiş, 3 akademik dönemi kapsayan tezsiz bir yüksek lisans programıdır.

Detaylı bilgi al
logo
İşletme Mühendisliği (DR)

Detaylı bilgi al
logo
Muhasebe Ve Uluslararası Raporlama

Detaylı bilgi al
pattern-lines

MÜHENDİSLİK OKULU

logo
Bilgi Teknolojileri (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Bilgi Teknolojileri (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Bilgisayar Mühendisliği (EN)

Bilgisayar bilimleri temelleri eğitimi üzerine görüntü işleme, bilgisayar ağları, makine öğrenmesi gibi güncel konularda tez çalışmasını içerir.

Detaylı bilgi al
logo
Bilgisayar Mühendisliği (EN,D)

Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği üzerine doktora programı.

Detaylı bilgi al
logo
Bilgisayar Mühendisliği (EN,BD)

Detaylı bilgi al
logo
Biyomühendislik (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Biyomühendislik (EN,D)

Detaylı bilgi al
logo
Büyük Veri Analitiği Ve Yönetimi(EN)

Büyük veriyi anlamaya, toplamaya, analiz etmeye odaklanan tezli bir program olup, farklı disiplinlerde uzmanlaşmak isteyen öğrencilere hitap edebilmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Elk-Elektronik Mühendisliği (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Elk-Elektronik Mühendisliği (EN,D)

Detaylı bilgi al
logo
Endüstri Mühendisliği (EN)

Endüstri yüksek lisans programı üretim ve servis sistemlerini tasarlayacak, iyileştirecek ve yönetecek öğrenciler yetiştirmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Endüstri Mühendisliği (EN,D)

Endüstri doktora programı üretim ve servis sistemlerini tasarlayacak, iyileştirecek ve buradaki karmaşık problemlere çözüm getirecek akademisyenler yetiştirmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Mekatronik Mühendisliği (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Enerji Sist.İşletim Ve Tekn.

Detaylı bilgi al
logo
Yapı İşletmesi (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Yapay Zeka (EN)

Sanayi ve akademide yapay zeka alanında ve etik, ekonomik, çevresel faktörlere duyarlı uzmanlar yetiştirmeye yönelik bir yüksek lisans programı.

Detaylı bilgi al
logo
Siber Güvenlik (EN)

Nowadays data: It is considered as the most important power factor and the most asset. Therefore, the security of the environments where data is produced, stored and shared is among the top priorities. In this context, Cyber Security includes not only hardware and software belonging to information systems, but also communication technologies that enable communication of these systems with all systems that are partners of cyberspace. For this reason, cyber security, which is an interdisciplinary field, is considered as an integral part of our lives.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

SAĞLIK OKULU

logo
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Kayropraktik (TR)

Kayropraktik bilimleri yuksek lisans programi yurt insanina konservatif omurga sagligi konusunda en iyi bilgileri paylasabilecek hekim ve fizyoterapistlerin yetismesini amaclamaktadir.

Detaylı bilgi al
logo
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (DR)

Detaylı bilgi al
logo
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (TR)

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı; Cerrahi yolla tedavi olacak hastaların bakımını planlayan kanıta dayalı bakım veren, olası sorunları öngörüp gerekli önlemleri alan öğrenciler yetiştirmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Hemşirelik (TR,D)

Hemşirelik Doktora Programı; Hemşireliğe özgü bakım süreçlerini planlayan, bu doğrultuda araştırmalar yapan ve elde ettiği bilimsel verileri insanlık yararına kullanabilen öğrenciler yetiştirmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Sinir Bilim (EN)

Sinirbilim yüksek lisans programı, sinir sisteminin çalışma prensiplerinin anlaşılmasını sağlayarak, normal ve hastalık durumunda merkezi sinir sisteminin moleküler, hücresel, anatomik ve fizyolojik düzeyde araştırılabilmesi için gerekli temel bilgiyi öğrencilere aktararak uluslararası düzeyde araştırma yapabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Sinir Bilim (EN,D)

Neuroscience PhD program aims to train researchers who can conduct pioneering and novel studies at the international level on subjects including the central nervous system and related disorders. The content of the program aims to create an academic environment that will enable students to have the necessary knowledge and experience for this purpose.

Detaylı bilgi al
logo
Sinir Bilim (TR,D)

Sinirbilim doktora programı, merkezi sinir sistemi ve ilişkili hastalıkları içeren konularda uluslararası düzeyde, alanında öncül ve güncel araştırmalar yapabilen araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program içeriği bu hedef için, öğrencilerin gerekli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olabilmesini sağlayacak akademik ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Beslenme Ve Diyetetik (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Doku Müh. Ve Rejeneratif Tıp (TR)

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp yüksek lisans programı, öğrencilere günümüzün ve önümüzdeki on yılların en önemli temel ve uygulamalı tıp bilimlerinden biri olan doku mühendisliği ve rejenerasyon alanında uzmanlaşma olanağı sunan bir lisansüstü programdır. Çeşitli nedenlerle zarar gören dokuların yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede dejenere olan doku ve hücrelerin rejenere olmalarını amaçlayan bu alanda hem doku rejenerasyonunun altında yatan moleküler ve hücresel süreçler araştırılmakta hem de yine moleküler ve hücresel teknikler kullanılarak laboratuvar ortamında dokuların yeniden yapılandırılması ve rejenerasyonuna yönelik pratik eğitim de verilmektedir

Detaylı bilgi al
logo
Farmasötik Tıp (TR)

Detaylı bilgi al
logo
Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı

Sadece bireysel değil toplumsal sağlığın da giderek önem kazandığı günümüzde Sağlıklı Yaşam Danışmanlığı Programı ile adaylar bu alanda güçlü bir akademik temel ile uygulamaya yönelik bilgi ve beceriler de kazanarak hem yurtiçi hem yurtdışında başarılı bir akademik ve profesyonel kariyere hazırlanmaktadırlar.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

SANAT VE TASARIM OKULU

logo
İç Mekan Tasarımı

Detaylı bilgi al
logo
Mimarlık (EN)

Program associates design and research for professional architectural practice and scholarship based on knowledge of theory, design, practice, technologies in the social, cultural, environmental and professional contexts and contemporary paradigms of architecture and culminates with a research thesis.

Detaylı bilgi al
logo
Mimarlık (TR)

Mimarlık Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programında, mimari kuram, tasarım, teknoloji ve uygulamaları bütünleşik ve akademik olarak irdelenmektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Mimarlık Ve Tasarım (EN,D)

The Architecture and Design Ph.D. program aims to train academics and researchers who can conduct research and studies in design at different design scales by following the technological, cultural, and social developments in local and global theories and practices.

Detaylı bilgi al
logo
İleri Oyunculuk

İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı; sahne sanatlarının farklı disiplinlerinde uzmanlaşmış eğitimci kadrosu ile hem performans hem de kuramsal açıdan yetkin oyuncular yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Endüstriyel Tas. Ve İnovasyon Yön.(EN)

This program aims to examine the potential of design as a tool of value creation and competition, as well as the methods leading to problem solving and innovative transformations, with a systematic approach.

Detaylı bilgi al
logo
Endüstriyel Tas. Ve İnovasyon Yön.(TR)

Bu program, tasarımın değer yaratma ve rekabet aracı olma potansiyelinin yanı sıra problem çözümü ve yenilikçi dönüşümlere kapı açan yöntemlerini sistematik bir yaklaşımla incelemeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Ses Teknolojileri (TR)

Bu program müzik prodüksiyonu aşamaları olan çok kanallı kayıt, miksaj ve mastering teknikleri yanısıra müzikal akustik, sayısal sinyal işleme, post prodüksiyon ve elektronik müzik gibi alanları kapsamaktadır.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

SOSYAL BİLİMLER OKULU

logo
Felsefe

Öğrencinin felsefe tarihi, sistematik felsefe ve mantık alanlarında teorik donanım kazanması, felsefi bir konu, problematik ya da kavram ile ilgili olarak derinlikli ve bütünlüklü bir çalışma yapma becerisini kazanması programın temel amacıdır. Ayrıca, araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle öğrencilerin rasyonel-eleştirel düşünebilme yetkinliğine sahip olmaları hedeflemektedir.

Detaylı bilgi al
logo
Tarih (TR)

Program, yüksek lisans öğrencilerine Osmanlı tarihi temeli ile birlikte karşılaştırmalı tarih yapabilmeyi sağlayacak donanımı vermeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Sosyal Hizmetler

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı toplumun riskli ve dezavantajlı grupları ile ilgili sağlam bir akademik temel ile adaya bu disiplinin farklı dallarında da uzmanlaşmaya yönelik olanaklar sunmaktadır. Bu sayede aday gerek yurt içinde gerek yurtdışında başarılı akademik kariyere hazırlanmaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Aile Danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı bu alanda sağlam ve yeterli bir akademik temel ile uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Aday, bu programda bu disiplinin farklı dallarında uzmanlaşmaya yönlendirilerek akademik kariyerine katkı yapması amaçlanmaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Klinik Psikoloji (EN)

Clinical Psychology Master Program is based on the scientist-practitioner model and aims to improve research skills and clinical practice skills through different courses such as psychopathology, psychotherapy, research methods and clinical assessment.

Detaylı bilgi al
logo
Klinik Psikoloji (TR)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı bilim insanı-uygulayıcı modele dayalıdır ve psikopatoloji, psikoterapi, araştırma yöntemleri ile klinik değerlendirme gibi farklı dersler aracılığıyla araştırma ve klinik uygulama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
logo
Bilişsel Nöropsikoloji

Bilişsel Nöropsikoloji yüksek lisans programı, beyin davranış ilişkisini incelemede disiplinlerinler arası bir yaklaşımı esas almaktadır. Bu kapsamda gerek güçlü laboratuvar ve altyapı olanakları sayesinde temel bilimsel gerekse de klinik stajları ile uygulama bilgisi ve becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Detaylı bilgi al
pattern-lines

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OKULU

logo
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı bilgi al
logo
E-Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Detaylı bilgi al
logo
Global Affairs

Detaylı bilgi al
logo
Political Science And International Relations (DR)

Detaylı bilgi al
logo
Göç Çalışmalar

Detaylı bilgi al
pattern-lines

YÖNETİM OKULU

logo
Tedarik Zinciri Ve Lojistik Yönetimi

Günümüzde işletmeler ürünlerinden fazla tedarik zincirleri ile rekabet etmektedirler. Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi master programımız da mezunlarımızın rekabet gücünü artırmak için planlanmış, yönetim ile operasyonel verimlilik konularını beraber kapsayan bir programdır.

Detaylı bilgi al
logo
Mühendislik Yönetimi (EN)

Detaylı bilgi al
logo
Mühendislik Yönetimi (TR)

Detaylı bilgi al
logo
İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları yönetim master programının amacı firma yönetimde önceliğin çalışan memnuniyeti olduğu ve firmaların kendi kaynaklarını değerlendirmelerin gerektiğini vurgulamaktır.

Detaylı bilgi al
logo
E-İnsan Kaynakları

Detaylı bilgi al
logo
Yönetim Bilişim Sistemleri TR

Yönetim bilişim sistemleri mastrer programı bilişim sektöründe gerekli temel bilgiler ve yönetim konuları ile bilişim trendlerinin beraber anlatıldığı rekabeçi bir master programıdır.

Detaylı bilgi al
logo
Enerji Ve Çevre Yönetimi

Sürdürülebilir işletmelerin önem verdiği iki konu olan çevre ve enerji alanında oluşturulan bu yönetim master programımız ile geleceğin toplumsal faydaya duyarlı yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz

Detaylı bilgi al
logo
Endüstri EN 4.0

Endüstri 4.0 yüksek lisans programı yeni nesil akıllı fabrikalar ve sistemleri tasarlayacak ve yönetecek öğrenciler yetiştirmektedir.

Detaylı bilgi al