BAU MBA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Global standartlarda konumlanmış işletmelerde, iş dünyasının gelişen ve değişimi temel alan yapısına uyum sağlayabilen işgücü her geçen gün önem kazanmaktadır. Esas amaç, dinamik gelişmeler doğrultusunda stratejik kararlar alabilen uzmanlar yetiştirmektir.

MBA Yüksek Lisans Programı, değişen küresel pazarlara yönelik stratejik planlama anlayışı ile örgütsel değişimi sağlayacak liderlik yapısına uygun adaylar tercih edilmektedir. Rekabetçi iş ortamlarında işletmeleri temsil edebilecek vasıflara sahip profesyonel iş gücü geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

PROGRAM DETAYLARI

-Bütünleşik Pazarlama İletişimi,

-Finansal Hizmetlerin Pazarlanması,

-Küresel Pazarlama,

-Küresel Siyasi Risk Yönetimi,

-Davranışsal ve Bilişsel Liderlik,

-Veri Analizi ve Karar Verme,

-Marka Yönetimi,

-Küreselleşme ve İşletme Stratejisi,

-İşletmeler için İş Zekası,

-Risk Yönetimi,

-Dijital İşletme Yönetimi,

-Pazarlama Programları Yönetimi

gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Program kapsamında, değişen küresel pazarlara yönelik stratejik planlama anlayışı ile örgütsel değişimi sağlayacak, liderlik yapısına uygun adaylar yetiştirilmekedir. Kurumsal bilgiler, interaktif olarak vaka ve proje çalışmalarıyla pratiğe aktarılır. Böylece mezunlar sunulan araç ve olanakları birleştiren yeni yöntemleri en etkin biçimde kullanır.

KİMLER BAŞVURABİLİR

MBA programı, Türkçe/İngilizce – Tezli /Tezsiz, haftasonu ve uzaktan eğitim seçenekleriyle ders ve tez aşamalarından oluşmaktadır. İşletme alanında uzmanlaşmak, kariyerine yöneticilik vasıflarını eklemek ve çalışmalarını daha profesyonel bir standarda taşımak amacıyla bir lisans programından mezun olan adaylar MBA yüksek lisans programına başvurabilirler.

KARİYER OLANAKLARI

Adaylar, sektörle iç içe verilen bir müfredatla birlikte hem network olanağına sahip olurlar hem de profesyonel iş hayatının uygulamalarına aşina hale gelirler. İş dünyasında, birbirine bağımlı, dinamik ve küresel ortamda doğru kararlar alabilecek, gerekli yetenek ve bilgiye sahip genç yöneticilere ihtiyaç olduğundan dolayı büyük işletmelerden STK’lara kadar her türlü kurumda kabul görüp yöneticilik yapabilme imkanına sahip olurlar. Detaylı bilgi için tıklayınız.