BAU ENDÜSTRİ 4.0 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BAU ENDÜSTRİ 4.0 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Son yıllarda gündeme gelen nesnelerin interneti, robotik ve büyük veri analizleri gibi alanlardaki çalışmaların getirdiği çözümlerin imalat sektöründe kullanılmaya başlamasıyla imalat süreçlerinde olumlu gelişmeler olmuş ve bu gelişmelerle birlikte akıllı sistemlerin artmasıyla da ‘’Endüstri 4.0’’ kavramı hayatımıza yerleşmiştir.

Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı ile sektördeki gereksinimlerin karşılanması hedeflenmektedir. Programı tamamlayan mezunlar, üretim mühendisi, endüstriyel veri bilimcisi, siber fiziksel sistemler mühendisi, otomasyon mühendisi, mekatronik mühendisi, robotik mühendisi gibi pozisyonlarda görev alabileceklerdir.

PROGRAM DETAYLARI

Eendüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı ile öğrencilere;

  • Smart Factories
  • Internet of Thing
  • Embedded Systems
  • Smart Grids
  • Enterprise Resource Planning with SAP
  • Advanced Robotics
  • Artificial Intelligence

gibi temel alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir.

Programın sonunda, yazılım, donanım ve sistemler ile ilgili teknik becerilerin geliştirilmesi, IoT uygulama tasarımları, akıllı fabrika sistemleri ile ilgili programlama, üretim sistemleri ve operasyon yönetimi, tedarik zinciri ve lojistik sistemlerin yönetimi yeteneklerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Endüstri 4.0 gereksinimleri düşünüldüğünde bu alanda disiplinlerarası, birden çok farklı kabiliyetleri barındıran insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Programa başvuracak adayların 4 yıllık bir lisans derecesine sahip olması gerekmektedir.

KARİYER OLANAKLARI

Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı, sektördeki yeni iş pozisyonları ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Gelişen küresel imalat sistemleri ve bu sistemlerdeki hızlı değişimler nedeniyle bu alanda, nitelikli iş gücüne gereksinim duyulmaktadır. Bu programda öğrencilere kazandırılması hedeflenen yetkinlikler şu şekilde sıralanabilir: Nesnelerin interneti ve uygulamaları, akıllı ve bir işbirlikçi robotlar, büyük veri ve analizleri, sanal gerçeklik, çağdaş üretim sistemleri ve teknolojiler, yapay zeka, üretimde akıllı yazılımlar, siber güvenlik, siber fiziksel sistemler, bulut bilişim, modelleme ve simülasyon.

Detaylı bilgi için: https://bau.edu.tr/icerik/12448-endustri-40-ingilizce-tezli-tezsiz-program-tanimi